Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.


LICZNIK ODWIEDZIN


 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu ul. Włoszczowska 10, 29-120 Kluczewsko kontakt: osp_dobromierz@vp.pl tel:781 961 738

PROJEKT "GRA I GRANIE"

PROJEKT "GRA I GRANIE"

Opublikowany 2018/06/05

PROJEKT "GRA I GRANIE"

Projekt: GRA I GRANIE

Realizowany w ramach projektu grantowego – przedsięwzięcie nr 1.2.9 „Wsparciem rozwoju grup nieformalnych i organizacji pozarządowych” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego   Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 Umowa podpisana z Lokalną Grupą Działania Region Włoszczowski

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu

 

                Celem projektu jest rozwój działalności Ochotniczej Straży Pożarnej  w Dobromierzu poprzez doposażenie w instrumenty Młodzieżowej  Orkiestry Dętej działającej przy naszej jednostce oraz zapoznanie z grą BOCCIA i upowszechnienie jej  wśród mieszkańców a w szczególności uczniów szkół z terenu Gminy Kluczewsko. 

                Rozwój naszej jednostki zależny jest od tego czy będzie nam przybywać chętnych do różnego rodzaju działań jakie prowadzimy. Toteż istotne jest zachęcanie dzieci i młodzieży do wstępowania w  nasze szeregi  czy to do orkiestry dętej  czy też do młodzieżowej drużyny pożarniczej, co w efekcie skutkować będzie zwiększeniem potencjału OSP w Dobromierzu.

                Projekt zakłada organizację warsztatów muzycznych dla nowych i obecnych członków orkiestry.  Zajęcia prowadzone będą dla dzieci i młodzieży, w czasie których uczestnicy poznają podstawy gry na instrumentach dętych. Efektem tych działań będzie zasilenie szeregów orkiestry dętej.  Na realizację celów  projektowych zakupionych zostało  sześć instrumentów dętych dla uczestników projektu. Zaplanowano łącznie 216 godzin warsztatów: nauka indywidualna, gra w sekcjach oraz gra z całą orkiestrą.  Ponadto w celu rozwijania i doskonalenia zdobytych umiejętności i wiedzy zostaną zorganizowane trzydniowe warsztaty wyjazdowe dla 20 uczestników warsztatów i 2 opiekunów. Zajęcia na wyjeździe prowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów dla poszczególnych sekcji i instrumentów. Zakupione zostaną niezbędne zeszyty nutowe, nuty, stroiki, drobny sprzęt do instrumentów i nauki gry na nich.

Na zakończenie warsztatów zorganizujemy koncert orkiestry podczas festynu szkolnego w Kluczewsku, gdzie orkiestra zaprezentuje swoje umiejętności.

 

Drugim zadaniem zaplanowanym w projekcie jest organizacja rozgrywek gry BOCCIA. Do jego realizacji zakupiono 3 zestawy do gry i jeden zestaw dla sędziego. Zestawy zostaną przekazane do szkół, aby uczniowie mogli zapoznać się z zasadami gry i ćwiczyć, by wziąć udział w rozgrywkach szkolnych, a następnie w międzyszkolnych.

BOCCIA to dyscyplina sportowa dla wszystkich w tym osób niepełnosprawnych.  Jest to gra, która integruje środowisko, pozwala dzieciom niepełnosprawnym brać udział w rozgrywkach sportowych razem z osobami zdrowymi . W kraju funkcjonuje ponad 200 ośrodków BOCCI opartych o pracę m.in. stowarzyszeń, klubów sportowych, fundacji, szkół.  Jednak gra nie jest znana ani na terenie Gminy Kluczewsko ani też na terenie powiatu włoszczowskiego.  Z tego też względu jest to innowacja, która z pewnością będzie miała wielu zwolenników, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, druhów strażaków naszej jednostki oraz mieszkańców gminy.

BOCCIA: do gry potrzebne jest pole (wymiary 12,5m x 6m o powierzchni płaskiej i gładkiej), zestaw do gry(13 ręcznie szytych bil w tym jednej białej, sześciu czerwonych i sześciu niebieskich.) oraz zestaw sędziego.  Bile wypełnione są specjalnym granulatem, co ułatwia chwyt. Celem gry jest wrzucenie na boisko bili białej, a następnie umieszczenie w bezpośrednim  jej sąsiedztwie jak największej ilości bil jednego koloru.  Zawodnicy mogą brać udział w grze stojąc lub siedząc (krzesło, wózek). Rzut bilą na boisko odbywać się może poprzez rzucenie, kopnięcie lub rzut przy pomocy sprzętu wspomagającego, a nawet asystenta umożliwiającego grę zawodnikom niepełnosprawnym. Tak więc  gra może być wykorzystywana zarówno w salach jak i na powietrzu,  będą mogli korzystać z niej uczniowie w szkołach,  dzieci młodzież w świetlicach wiejskich,  czy  chętni mieszkańcy w remizach strażackich. 

 

Na  zakończenie projektu w miesiącu czerwcu przeprowadzimy zawody międzyszkolne dla najlepszych zawodników wyłonionych w zawodach szkolnych. Zawody odbędą się w Hali przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Kluczewsku, gdzie również zostaną wręczone nagrody dla najlepszych zawodników.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?